Skip to content

Stuart Davis

Stuart Davis (1892-1964), Study for “Pochade “#2, 1958

Stuart Davis (1892-1964)

Study for “Pochade “#2, 1958

oil on canvas

12 x 16 inches